De Wespenstichting

Het doel van de Wespenstichting is het verbeteren van het imago van de wesp en het promoten van alternatieve oplossingen voor wespenproblemen. Dit doen we door zelf hierin het voortouw te nemen. Door het geven van lezingen en voorlichting via het Twitterkanaal @wespenvriend wordt een breed publiek ge├»nformeerd over het ecologische belang en de fascinerende levenswijze van wespen. Met het verplaatsen van wespennesten in Noord-Nederland wordt deze duurzame methode onder de aandacht gebracht en wordt er belangrijke ervaring opgedaan. Zo wordt talloze wespen die anders onnodig een nare dood zouden sterven een normaal leven gegund en belanden er minder bestrijdingsmiddelen in de natuur!

De Wespenstichting wordt gedreven door vrijwilligers en heeft in tegenstelling tot ongediertebestrijdingsbedrijven geen winstoogmerk. De kosten van een verplaatsing zijn daardoor lager dan die van een reguliere verdelging met gif.

Doelstellingen
  • Lorem ipsum
  • Ac vehiclur
  • Dignissim porttitor
  • Amet placerat dui
  • Donec mollis vel arcu
  • Sed dictum sapien