Misverstanden over wespen

Wespen behoren tot de meest gehate dieren ter wereld en als gevolg daarvan worden wespennesten op grote schaal verdelgd. Dit komt voor een groot deel door een aantal hardnekkige misverstanden en een gebrek aan basiskennis over wespen. In onderstaande infochart worden de 5 belangrijkste misverstanden over wespen ontkracht.

Misverstand 1: “Wespen zijn nutteloos”

  • Wespen bezoeken bloemen op zoek naar nectar en helpen zo mee aan de bestuiving.
  • Wespen vangen vliegen, dazen en muggen en voorkomen daarmee insectenplagen.
  • Wespen ruimen kadavers op in de natuur.
  • Wespen bouwen hun nesten van papier dat ze maken van fijngekauwde houtvezels. Op deze manier dragen ze bij aan de recycling van dood hout in de natuur.
  • Wespen staan op het menu van vele andere dieren zoals bijvoorbeeld de wespendief, de bijeneter en de das.
  • Andere insecten zoals de stadsreus, zijn afhankelijk van wespennesten om zich te kunnen ontwikkelen.

Hoewel het misschien niet heel zichtbaar is, zijn wespen dus wel degelijk nuttig.

Misverstand 2: “Wespen zijn agressief”

Wespen hebben een angel en kunnen steken maar ze doen dit, net als bijen, alleen om zichzelf te verdedigen. Naar wespen gaan slaan die bij je in de buurt komen is dus het domste wat je kunt doen. Let ook bij terrasbezoek op dat er niet per ongeluk een wesp beklemd raakt en houd gepaste afstand van wespennesten. Dan is er niks aan de hand.

Misverstand 3: “Wespen zijn lastig”

Er zijn duizenden wespensoorten in Nederland waarvan er ca. 10 in nesten leven. Van deze 10 soorten zijn er slechts 2 die alleen in de zomer lastig kunnen zijn op het terras. Dit zijn de zogenaamde “limonadewespen”. Alle overige wespensoorten in Nederland hebben sowieso het hele jaar geen enkele interesse in onze zoetigheden.
Van het voorjaar tot diep in de zomer zijn alle 10 soorten wespen druk bezig voor ons met het vangen van grote aantallen vliegen en muggen!

Misverstand 4: “Wespennesten moet je verdelgen”

Wespennesten worden op enorme schaal met gif verdelgd. In veel gevallen zijn er echter alternatieven mogelijk die veel beter zijn voor de natuur. Helaas worden die alternatieven zelden door commerciële bestrijdingsbedrijven toegepast. Het is goed te realiseren dat het gebruikte bestrijdingsgif ook zeer giftig is voor andere dieren zoals vissen, muizen, katten en insecten zoals libellen, vlinders en bijen.

Misverstand 5: “Wespennesten kunnen jarenlang blijven zitten.”

De nesten van alle Nederlandse wespen sterven in de zomer of herfst uit. Wel kan het gebeuren dat er in het jaar erna op dezelfde plek een nieuw wespennest verschijnt. Dit kan worden voorkomen door de resten van het oude nest goed te verwijderen of, als het nest in de spouwmuur zat, het vlieggat af te dichten.