Voor beleidsmakers

De Wespenstichting denkt en praat graag mee met beleidsmakers als het gaat om milieu- en diervriendelijke oplossingen voor problemen met wespen. Deze oplossingen dragen bij aan duurzamer beleid, dat verder gaat dan alleen de wespenpopulatie.

Enkele overheidsinstanties die de kennis van de Wespenstichting hebben gebruikt voor hun beleid dan wel uitvoering zijn:

Neem gerust contact op.