Problemen met wespen

Als mensen wespen zien, denken ze al snel in termen van problemen of overlast. Dat mensen problemen met wespen kunnen ervaren, valt niet te ontkennen. Maar welke problemen reëel zijn, en wat je er vervolgens aan kan doen op een duurzame wijze, is waar wij ons als Wespenstichting voor inzetten. Een realistische kijk op wespen, en nuttige, natuur- en diervriendelijke oplossingen.

Ervaar je problemen met wespen, heb je een wespennest in of bij je woning, schakel dan een wespenconsulent in (gratis).

Probleem 1: allergie voor wespen

Wanneer je allergisch bent voor een wespensteek, is dat een allergie voor het gif van wespen. Dat kan een serieus probleem zijn, omdat een wespensteek dan in extreme gevallen kan leiden tot een anafylactische shock. Een wespensteek kan dan zelfs dodelijk zijn. Naar schatting is zo’n 1 tot 5% van de wereldbevolking in enige mate allergisch voor wespengif.

Meestal is men allergisch voor het gif van de gewone wesp, Duitse wesp en Europese hoornaar (de geslachten Vespula en Vespa). Die maken gif met ongeveer dezelfde bestanddelen, alleen wel in andere verhoudingen. Wie allergisch is voor deze soorten, is niet per definitie ook allergisch voor andere wespensoorten, zoals de veldwespen.

Wanneer je allergisch bent voor wespensteken en een nest in de buurt van je huis vindt, raden we je aan onmiddellijk een aanvraag voor advies van een wespenconsulent in te dienen. Onze wespenconsulenten adviseren gratis, als er maatregelen genomen kunnen worden, stemmen we vooraf de kosten af.

Oplossingen

Er zijn enkele oplossingen mogelijk bij allergie voor wespengif. De belangrijkste zijn:

 • Maatregelen treffen om te voorkomen dat wespen in huis komen;
 • Maatregelen treffen om wespen bij je weg te houden;
 • Wespennest verplaatsen (als het bereikbaar is).

In het uiterste geval is het wespennest bestrijden met gif een optie. Let wel, de meeste wespen in je tuin zijn afkomstig van andere nabijgelegen wespennesten! Dus de verwijdering van een wespennest uit je tuin betekent niet dat deze daarmee wespenvrij is. Gelukkig zijn er veel mensen die ondanks hun allergie, zo dapper zijn om hun wespennest te willen behouden.

Probleem 2: wespennest in of bij je huis

Mensen zien een wespennest in huis of vlak bij huis al snel als een probleem. Wie allergisch is, zoals hierboven beschreven, heeft dan inderdaad een mogelijk probleem. Maar voor wie niet allergisch is, is een wespennest in de directe omgeving niet noodzakelijk een probleem.

Waarschijnlijk zit het er al een tijd

Wanneer je een wespennest ontdekt, zit het er waarschijnlijk al een tijd. Als je bijvoorbeeld in juli of augustus een nest vindt, betekent dit dat het nest er al enkele maanden heeft gezeten zonder dat je het hebt opgemerkt of er last van had.

Beginnend wespennest levert geen problemen op

Kom je een beginnend wespennest tegen – meestal is dit in de maanden april en mei -, dan hoeft dat helemaal geen problemen op te leveren. Als een koningin in haar eentje is, is zij alleen maar bezig met haar nest en trekt ze zich niets of nauwelijks iets aan van mensen. Een wespenkoningin is schuw en zal in haar eentje geen mensen durven aan te vallen.

Een beginnend nestje (embryonaal nestje of embryonestje) is niet bepaald een garantie dat het uitgroeit tot een volwassen wespennest. Het merendeel van de embryonestjes slaagt daar niet in vanwege allerlei natuurlijke oorzaken. Ieder jaar krijgen we al in februari en maart meldingen van beginnende wespennesten, die zonder uitzondering verlaten blijken te zijn in een voorgaand jaar.

Als een beginnend nest wel verder uitgroeit, kan een nest in veel gevallen verplaatst worden. Dit doen we wanneer het nestje minimaal een maand oud is en er voldoende werksters op het nest aanwezig zijn zodat het prille volkje de ingrijpende verhuizing kan doorstaan.

Wespennest in spouwmuur kan soms prima

Bepaalde wespensoorten zoeken een donkere holle ruimte om hun nest te maken. Spouwmuren lenen zich daar dan prima voor, en dat hoeft ook niet altijd tot problemen te leiden. Wanneer de in- en uitgang op een plek zit waar mensen niet per se langs hoeven te lopen, te zitten of te staan, kan een wespennest daar prima blijven zitten.

Neem bij een wespennest in een spouwmuur altijd contact op voor advies van een wespenconsulent.

Oplossingen

De oplossingen bij wespennesten in of om huis zijn divers. Ze zijn afhankelijk van de locatie van het nest, de overlast of problemen, en andere situatie-afhankelijke belemmeringen of mogelijkheden. Hieronder een aantal mogelijke oplossingen:

 • Maatregelen nemen om de vliegroute van de wespen te veranderen;
 • De locatie van het nest afzetten zodat mensen er niet bij in de buurt kunnen komen;
 • Horren in ramen en deuren en andere maatregelen om wespen (en andere insecten) buiten te houden

Probleem 3: wespen bij eten of drinken

Bepaalde wespensoorten komen nogal makkelijk op ons eten en drinken af. In juni en juli zal dat vooral bij vlees of vleeswaren zijn, omdat ze dan op zoek zijn naar eiwitrijk voedsel voor de larven. In augustus en september is dat juist op ons snoepgoed, (zoete) dranken en onze ijsjes.

Oplossingen

 • Dek je eten en drinken zoveel mogelijk af;
 • Gebruik een rietje voor je drinken;
 • Maak een buffetje met zoet.

Het buffetje is vrij makkelijk én goedkoop te maken. Denk aan fruitresten die je anders in de gft-bak gooit. Wespen zijn gek op overrijp en rottend fruit, maar ook andere fruitresten zijn prima te gebruiken.

> Zo maak je een buffetje met zoet voor de wespen

Probleem 4: wespen vreten fruit aan

Wespen zijn gek op overrijp en rottend fruit. Wie een druivenrank of fruitboom heeft, zal hier vast regelmatig wespen bij zien. De wespen vreten zelf niet zomaar je goede fruit aan, ze komen juist op reeds aangevreten of anderszins al kapot fruit af. Dus als er wespen op je fruit zitten, was het hoogstwaarschijnlijk al niet meer geschikt voor consumptie.

Oplossingen

Wat je kunt doen:

 • Gevallen fruit laten liggen zodat de wespen daarvan kunnen eten;
 • Een plekje maken in de buurt waar wespen hun zoet kunnen halen (buffetje);
 • Zelf voorzichtig zijn en opletten dat je niet op wespen stapt of ze vastpakt als je fruit wil plukken.