Wespennest verplaatsen

Een wespennest kan in veel gevallen gewoon blijven zitten, in sommige gevallen met enkele maatregelen om overlast dan wel gevaar te voorkomen. Is het wel noodzakelijk om het nest onschadelijk te maken, kijken we eerst naar de mogelijkheid tot verplaatsen. Slechts in het uiterste geval – en mits wet- en regelgeving dat toestaan – is het gebruik van gif een oplossing. Er zijn diverse methodes voor het verplaatsen van wespennesten, we lichten de belangrijkste hieronder toe.

Verplaatsing met methode 1

Als het om een relatief klein nest gaat dat goed bereikbaar is en zonder beschadigingen kan worden verwijderd, kan methode 1 worden toegepast. Deze methode wordt uitgevoerd in de avond wanneer de meeste wespen terugkeren naar het nest en de temperatuur relatief laag is. Wespen zijn kalmer als het koel en donker is.

Het wespennest wordt eerst losgemaakt en daarna in een speciale doos vastgelijmd. Deze doos of bak wordt daarna zo dicht mogelijk bij de plek gezet waar het nest zich oorspronkelijk bevond. Als alle gealarmeerde en rondvliegende wespen weer terug in het nest zijn wordt de doos afgesloten en kan de verplaatsing naar de nieuwe locatie beginnen.

Let op: meestal gaat een groot deel van de wespen niet automatisch terug naar het nest in de doos. In plaats daarvan verzamelen ze zich op de plek waar het nest eerst zat. Dit kan enigszins worden tegengegaan door met een zaklamp het nest in de doos te beschijnen.

Een aantal wespen zal als vanzelf op het licht afvliegen en zo op het nest belanden. De meesten gaan vervolgens vanzelf naar binnen. De resterende wespen die zich hebben verzameld op de plek van het oude nest kunnen daarna met behulp van een stokje één voor één op het nest worden gezet.

Lokale verplaatsing

In sommige gevallen is er in de directe omgeving van het nest een prima alternatieve plek beschikbaar. Dan kan de doos of bak gewoon daarheen verplaatst worden. Dit dient echter niet direct in 1 keer maar stapsgewijs te gebeuren, omdat de wespen anders mogelijk het nest niet meer kunnen terugvinden. Een veel voorkomende situatie is dat er een wespennest in een vogelnestkastje zit. Soms hangt deze op een onhandige plaats, terwijl er geen probleem zou zijn als het kastje bijvoorbeeld 3 meter verderop zou hangen. In zo’n geval kan het wespennest in het nestkastje blijven zitten en in zijn geheel circa 40 centimeter per avond opgeschoven worden totdat de eindbestemming is bereikt.

Voor een voorbeeld hiervan (met hommels) zie dit draadje op Twitter/X.

Verplaatsing naar nieuwe locatie

Is deze methode niet mogelijk dan kan de doos naar een volkomen nieuwe bestemming worden gebracht. Deze locatie moet minstens 3 kilometer verderop zijn om te voorkomen dat een deel van de wespen de volgende dag weer terugvliegt naar de oude plek.

Voor een voorbeeld van deze methode, zie dit draadje op Twitter/X.

Verplaatsing met methode 2 (“stofzuigermethode”)

Sommige wespennesten zijn goed bereikbaar voor een verplaatsing maar als het nest groot is of als het onvermijdelijk is dat het nest zwaar beschadigd raakt tijdens de verwijdering kan het een gevaarlijke klus worden. De grote aantallen wespen die hun nest verdedigen kunnen het werken voor de verplaatser erg lastig maken.

In zo’n geval is methode 1 niet meer geschikt en kan de zogenaamde “stofzuigermethode” uitkomst bieden.

Bij deze methode worden, om te voorkomen dat het werk te veel wordt gehinderd door grote aantallen rondvliegende wespen, deze eerst opgevangen met behulp van een stofzuiger. Pas als de meeste zijn gevangen kan het wespennest veilig verwijderd worden en in een nestkast worden geplaatst. De wespen en de nestkast worden vervolgens verplaatst naar de nieuwe locatie. Nadat de wespen in de nestkast zijn verenigd met het nest en weer een beetje gekalmeerd zijn, kan de kast worden geopend. Het wespenvolk zal zich vanaf die dag verder ontwikkelen op de nieuwe locatie.

Voorbeelden van verplaatsing met methode 1

  • Op Twitter wordt deze methode hier , hierhier en hier gedemonstreerd.
  • In dit korte filmpje van RTV Drenthe zie je hoe het opzuigen van de wespen in zijn werk gaat: