Veelgestelde vragen

Een wesp wordt gemiddeld twee weken oud. Werksters kunnen ongeveer een maand oud worden, maar vele sneuvelen al eerder, bijvoorbeeld doordat ze worden opgegeten door vogels of roofdieren. De koningin kan een jaar oud worden, die wordt in het najaar geboren en als ze de winter overleeft, begint ze in de voorjaar aan haar nest. Als dat nest slaagt, steft de koningin ongeveer een jaar nadat ze geboren is op haar eigen nest. Ook koninginnen kunnen vroegtijdig sterven, ze worden dus niet allemaal een jaar oud.

Wespen hebben meerdere vijanden, in die zin dat er meerdere dieren zijn die wespen eten of zelfs een wespennest leeg kunnen roven. Allereerst is er natuurlijk de wespendief, die heet niet voor niets zo. Verder is bekend dat dassen, marters, muizen, koekoeken, spreeuwen, zwaluwen, bijeneters en spechten wespen eten.


Jonge, onbevruchte wespenkoninginnen vliegen uit zodra ze voldoende op kracht zijn. De jonge wespenkoninginnnen worden aan het eind van het wespenseizoen geboren, vanaf ongeveer eind augustus en dat kan tot in december zijn. Dan komen ook de mannetjes (darren) uit hun poppen. Wanneer de wespenkoninginnen en de darren uitvliegen zullen darren en koninginnen van verschillende nesten elkaar opzoeken om te paren. De darren leven daarna niet lang meer en de wespenkoninginnen gaan daarna op zoek naar een plek om te overwinteren.