Wespenconsulenten in Nederland

Wat is een wespenconsulent en wat doet die?

Een wespenconsulent is een expert die objectieve informatie en advies geeft op het gebied van sociale wespen en problemen met wespen en wespennesten oplost. Daarbij kiest de wespenconsulent altijd voor de meest natuur- en diervriendelijke methode die praktisch en beschikbaar is.

Wat doet een wespenconsulent?

Een wespenconsulent verstrekt informatie en advies, gebaseerd op feiten en houdt daarbij ook rekening met de belangen en beperkingen van mens, huisdier en omgeving. Wespenconsulenten doen hun werk onder andere:

  • bij mensen thuis, bijvoorbeeld bij wespennesten in of bij huis;
  • op evenementen zoals honing-, bijen- en natuurmarkten;
  • via lezingen, presentaties en workshops.

Waarom zijn er wespenconsulenten nodig?

Sociale wespen lijden onder een overdreven slecht imago waardoor ze te pas en te onpas worden verdelgd. Wespenconsulenten helpen mee om het eenzijdige beeld van wespen realistischer te maken en de ecovriendelijke methodes meer bekendheid te geven. Wespenconsulenten kennen de verschillende soorten sociale wespen in Nederland en hun specifieke eigenschappen zodat ze mensen gericht kunnen adviseren over eventueel te nemen maatregelen om overlast of risico’s te voorkomen, te verkleinen of op te lossen. Dankzij hun werk kan het gebruik van biociden in Nederland omlaag gebracht worden.

Hoe word je wespenconsulent?

De Wespenstichting geeft regelmatig cursussen waarin men alles leert over de sociale wespensoorten in Nederland. Hierin komen onder andere hun fascinerende leefwijze, het onderscheid tussen de soorten en de verschillende eigenschappen, en de herkenning van de nesten die ze bouwen aan bod. En natuurlijk is er uitgebreide aandacht voor de gangbare problemen met wespen(nesten) en de bijbehorende natuur- en diervriendelijke oplossingen.  

Een wespenconsulent is een vrijwilliger die op verzoek van de Wespenstichting kan worden ingezet. Het streven is om alle onkosten, zoals reiskosten of andere gemaakte kosten te vergoeden. Via donaties en andere steun van sympathisanten kunnen we de hiervoor benodigde financiële middelen verwerven. De Wespenstichting is een ANBI-stichting, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. Lees alles over ons financiële beleid op onze beleidspagina.

De drie niveaus van wespenconsulenten

We kennen drie niveaus van wespenconsulenten:

Wespenconsulent niveau 1

Wespenconsulenten van niveau 1 hebben alle kennis van de sociale wespensoorten in Nederland en adviseren mensen bij wespennesten in of bij huis. Op basis van de situatie en wespensoort kunnen ze inschatten of er maatregelen genomen moeten worden en zo ja, welke. Deze wespenconsulenten zijn de basis en de ruggengraat van de Wespenstichting.

Wespenconsulent niveau 2

Wespenconsulenten van niveau 2 kunnen naast advies geven ook zelf maatregelen nemen om overlast en risico’s te verminderen of weg te nemen. Met deze maatregelen kan een wespennest blijven zitten en is de veiligheid van mens en (huis)dier gewaarborgd.

Wespenconsulent niveau 3

Wespenconsulenten van niveau 3 kunnen wespennesten verplaatsen. Zij doen dit vanuit de diervriendelijke ongediertebestrijder Ecowesp, of op eigen titel. De Wespenstichting kent de wespenconsulenten die wespennesten kunnen verplaatsen en kan naar hen doorverwijzen. Dit gaat buiten de stichting om, omdat een stichting geen commerciële activiteiten (of commercieel lijkende activiteiten) mag ontplooien.