Resultaten Wespentelling 2022

160 mensen hebben meegeteld

Getelde wespen en wesp-achtigen in Nederland:

1895

Top 10 meest getelde soorten

1. Bij795
2. Zweefvlieg 794
3. Limonadewesp540
4. Franse veldwesp178
5. Sluipwesp77
6. Graafwesp61
7. Langkopwesp43
8. Europese hoornaar36
9. Stadsreus29
10. Muurwesp23

Evenveel wespen als bijen in de tuin

Eerste Nationale wespentelling geeft landelijk beeld van het aantal wespen in Nederland

Groningen, 1 september 2022 – Na een try-out in het voorjaar is de eerste officiële Nationale Wespentelling met 160 deelnemers verspreid over het land gehouden in het weekend van 20 en 21 augustus. De weersomstandigheden waren het hele weekend ideaal. Het was relatief warm, er was geen neerslag en er stond weinig wind. De meest getelde wesp was zoals verwacht, de limonadewesp (een verzamelnaam voor de gewone wesp en de Duitse wesp). Dit werd geëvenaard door het aantal getelde bijen.

Deze editie van de Nationale wespentelling was de eerste ooit gehouden. De verzamelde resultaten vormen een basis voor een langjarig onderzoek over hoe verschillende wespensoorten in Nederland zich ontwikkelen. En dat is belangrijk omdat gedetailleerde cijfers over het voorkomen van sociale wespen ontbreken. Deze zomer gaat volgens verschillende bronnen de boeken in als een ‘succesvol wespenjaar’, maar behalve eigen bevindingen en toelichtingen van ongediertebestrijders wordt die claim niet met cijfers onderbouwd. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen, vandaar dit initiatief van de Wespenstichting.

Een nek-aan-nek race tussen limonadewespen en bijen

Van alle waargenomen wespensoorten stonden de limonadewespen aan kop (circa 30%). Maar opvallend genoeg zijn er ongeveer evenveel bijen geteld (ook 30%). Iets minder dan de helft (46%) van alle waarnemingen betrof wespensoorten, het aantal getelde zweefvliegen (21%) vormde naast bijen een imposant aandeel van de waarnemingen. Als tweede sociale wespensoort werd de Franse veldwesp het meest geteld (6%). Ondanks hun opvallende en imposante voorkomen worden Europese hoornaars slechts weinig geteld. De in ons land niet inheemse Aziatische hoornaar is slechts door twee deelnemers gezien, beide keren in het zuiden van het land.

De Wespentelling leeft in heel het land

Van de deelnemers is ook een locatie gevraagd om de geografische spreiding in kaart te kunnen brengen. Uit alle hoeken van het land is meegedaan en de telling geeft daarmee een representatief beeld (zie kaartje). De resultaten zijn ook uitgezet tegen de opgegeven typering qua soort telgebied en deze laat geen significante verschillen zien voor wat betreft het voorkomen van limonadewespen in de stad of op het platteland.

Tijdens de Nationale wespentelling konden deelnemers via een telformulier een aantal verschillende soorten wespen tellen. Geteld konden worden de bekende ‘limonadewespen’, maar ook andere veel voorkomende sociale wespensoorten zoals de Franse veldwesp en de Europese hoornaar. Ook solitaire wespen, waaronder goudwespen en muurwespen, konden worden geteld. Hiermee wordt een breed beeld geschetst van het voorkomen van verschillende soorten. Kijk hier voor de actuele telresultaten.

Liefde voor bijen. En voor wespen!

De Nationale wespentelling is ook goed opgepakt in de media, De Correspondent, het Nederlands Dagblad, Vroege Vogels, de Stentor en vele anderen hebben er aandacht aan besteed in hun berichtgeving. Ook het publiek reageerde bijzonder enthousiast en betrokken na hun deelname. Dat is goed nieuws, want ondanks het brede besef dat het niet goed gaat met bijen, worden wespen nog steeds en vaak onterecht weggezet als lastig en onnadenkend bestreden met gif, terwijl zij in het ecosysteem een belangrijke en essentiële functie hebben.

Over de Nationale Wespentelling

De Nationale wespentelling is een initiatief van de Wespenstichting en wordt op vrijwillige basis uitgevoerd door burgers. De Wespenstichting heeft als doel het verbeteren van het imago van de wesp en het promoten van diervriendelijke oplossingen voor wespenproblemen. Door het geven van voorlichting en advies op sociale media, via de nieuwsbrief en door middel van lezingen informeert de Wespenstichting een breed publiek over het ecologische belang en de fascinerende levenswijze van wespen.