Resultaten Wespentelling 2023

170 mensen hebben meegeteld

Getelde wespen en wesp-achtigen in Nederland:

1677

Top 10 meest getelde soorten

1. Bij862
2. Zweefvlieg 506
3. Limonadewesp446
4. Veldwesp208
5. Overige wespachtige125
6. Graafwesp117
7. Sluipwesp96
8. Europese hoornaar64
9. Muurwesp40
10. Stadsreus38

Minder wespen dan bijen in de tuin

Groningen, september 2023 – De Nationale wespentelling is dit jaar gehouden van zaterdag 26 augustus tot en met zondag 3 september met 170 deelnemers verspreid over het land. In eerste instantie waren alleen 26 en 27 augustus gepland om de insecten te tellen maar door de erbarmelijke weersomstandigheden in dat weekend is besloten om de telling met een hele week te verlengen. De meest getelde wesp was zoals verwacht, de limonadewesp (een verzamelnaam voor de gewone wesp en de Duitse wesp). Maar dat aantal werd ruim overstegen door het aantal getelde bijen en zweefvliegen.

Dit was de tweede keer dat er een Nationale wespentelling is gehouden. De verzamelde resultaten vormen een basis voor een langjarig onderzoek over hoe de aantallen van verschillende wespensoorten zich ontwikkelen. En dat is belangrijk omdat gedetailleerde landelijke cijfers over het voorkomen van sociale wespen ontbreken.

Bepaalde partijen die actief zijn in de plaagdierbestrijding zoeken ieder jaar de media op met uitspraken over het aantal wespen, maar daarin wordt het aantal wespen vaak overdreven en/of gegeneraliseerd naar alle wespensoorten. Zo krijgt men de indruk dat er ieder jaar meer wespen bij komen, terwijl andere bronnen eerder op het tegendeel duiden. De Wespenstichting wil graag een steentje bijdragen om meer duidelijkheid te krijgen over de langjarige ontwikkeling van het aantal (sociale) wespen, vandaar dit initiatief.

Meer bijen dan limonadewespen

Van de waargenomen wespen stonden de limonadewespen, net als vorig jaar, aan kop (circa 18%). Maar opvallend genoeg zijn er ongeveer twee keer zoveel bijen geteld (34%). Iets minder dan de helft (45%) van alle waarnemingen betrof wespensoorten. Het aantal getelde zweefvliegen (20%) vormde naast bijen, net als vorig jaar, een imposant aandeel van de waarnemingen. Als tweede sociale wespensoort werd de Franse veldwesp het meest geteld (12%). Ondanks hun opvallende en imposante voorkomen zijn de Europese hoornaars relatief weinig geteld. De in ons land niet inheemse Aziatische hoornaar is slechts door 3 deelnemers gezien, in Brabant, Zeeland en in Zuid-Holland.

De Wespentelling leeft in heel het land

Van de deelnemers is ook een locatie gevraagd om de geografische spreiding in kaart te kunnen brengen. Uit alle hoeken van het land is meegedaan en de telling geeft daarmee een representatief beeld (zie kaartje). De resultaten zijn ook uitgezet tegen de opgegeven typering qua soort telgebied en deze laat geen significante verschillen zien voor wat betreft het voorkomen van limonadewespen in de stad of op het platteland.

Tijdens de Nationale wespentelling konden deelnemers via een telformulier een aantal verschillende soorten wespen tellen. Geteld konden worden de bekende ‘limonadewespen’, maar ook andere veel voorkomende sociale wespensoorten zoals de Franse veldwesp en de Europese hoornaar. Ook solitaire wespen, waaronder goudwespen en muurwespen, konden worden geteld. Hiermee wordt een breed beeld geschetst van het voorkomen van verschillende soorten.

Liefde voor bijen. En voor wespen!

De Nationale wespentelling is ook goed opgepakt in de media, De Correspondent, het Nederlands Dagblad, Vroege Vogels, de Stentor en vele anderen hebben er aandacht aan besteed in hun berichtgeving. Ook het publiek reageerde bijzonder enthousiast en betrokken na hun deelname. Dat is goed nieuws, want ondanks het brede besef dat het niet goed gaat met bijen, worden wespen nog steeds en vaak onterecht weggezet als lastig en onnadenkend bestreden met gif, terwijl zij in het ecosysteem een belangrijke en essentiële functie hebben.

Over de Nationale Wespentelling

De Nationale wespentelling is een initiatief van de Wespenstichting en wordt op vrijwillige basis uitgevoerd door burgers. De Wespenstichting heeft als doel het verbeteren van het imago van de wesp en het promoten van diervriendelijke oplossingen voor wespenproblemen. Door het geven van voorlichting en advies op sociale media, via de nieuwsbrief en door middel van lezingen informeert de Wespenstichting een breed publiek over het ecologische belang en de fascinerende levenswijze van wespen.