Het ultieme sadisme: “Kill it with fire!”

Blog

Inzichten |
Brandend hoornaarnest

Iedereen die wel eens een brandwond heeft gehad zal beamen dat dat afschuwelijk pijn doet. Zoiets wens je je ergste vijand nog niet eens toe! Het in brand steken van levende mensen vinden wij daarom verachtelijk en dat doen wij hier dus al eeuwen niet meer. Ook het levend verbranden van hogere dieren, wat gelukkig zelden gebeurt, is niet goed te praten en iemand die dat toch doet kan rekenen op stapels doodsbedreigingen en strafrechtelijke vervolging.

Daarom is het zo fascinerend dat men zelfs anno 2021 geen enkel probleem lijkt te hebben met het opzettelijk wegbranden van wespennesten. Want ook wespen kennen stress en pijn, net als u en ik en vele andere dieren.

Stel je voor dat je een wespenkoningin bent die in de lente in haar eentje een nestje heeft gemaakt. Je hebt op haast miraculeuze wijze alle gevaren en tegenvallers weten te overwinnen en je behoort dus tot de ca. 1% geluksvogels in je familie die er in is geslaagd om een eigen wespennest te stichten. Generaties nakomelingen (werksters) werken hun hele leven dag en nacht voor jou opdat het nest steeds mooier, groter en veiliger wordt. Iedereen doet haar uiterste best en maandenlang gaat het goed. Binnenkort worden de eerste mannetjes en nieuwe koninginnen geboren. Dan is eindelijk je taak als moeder van de kolonie volbracht.

Maar op dat moment verschijnt er ineens een über-dierenbeul die jouw hele volk levend in brand steekt. Wat een onvoorstelbaar hels einde moet dat zijn!

Ik moet bij het zien van dit soort genocidale filmpjes en de pijnlijk enthousiaste reacties eronder altijd denken aan een uitspraak van de beroemde Amerikaanse biologe Rachel Carson:

“We cannot have peace among men whose hearts find delight in killing any living creature.”

We hebben nog een lange weg te gaan!

De bovenstaande twee gevallen zijn in 2021 van social media geplukt en zijn maar het uiterste topje van de ijsberg want de meeste mensen maken hier natuurlijk geen filmpjes van. Maar in die vele gevallen waarin er geen filmpjes worden gemaakt, slaat heel soms Karma toe waardoor het sadisme alsnog in de openbaarheid belandt, zoals hieronder.

En ook dit is natuurlijk nog maar een miniem deel van het totaal want bijna niemand is incompetent genoeg om het tot een uitslaande brand te laten komen die een deel van het huis of de tuin in de as legt. We kunnen er dus van uit gaan dat deze harteloze methode schering en inslag is.

Het merkwaardige is dus dat je nooit iemand hiertegen hoort protesteren. Hoe anders zou men reageren als het niet om wespennesten ging maar om andere insecten zoals lieveheersbeestjes, vlinders of honingbijen?

We hopen maar dat dit soort barbarij ooit op een dag niet meer normaal wordt gevonden en dat men problemen met wespen op een beschaafde manier, die past bij onze normen en waarden in de 21e eeuw, probeert op te lossen.