Waar waren de wespen dit jaar?

Blog

Inzichten |

Ik krijg veel vragen over hoe het toch komt dat er dit jaar zo weinig wespen zijn. Normaal gesproken wordt er in de zomer inderdaad steen en been geklaagd over wespenoverlast, schrijven journalisten angstverhalen over de “horrorzomer” en de “terrorwespen” en wordt er een leger verdelgers ingezet om duizenden kilo’s gif de natuur in te pompen ten einde het vermeende wespenprobleem te elimineren.

Maar dit jaar liep het dus een beetje anders. Wel gebruikelijk was dat de verdelgingsindustrie al vroeg in het jaar begon met het aanwakkeren van de latente angst voor wespen en een nationale wespenplaag. Zo verschenen al in februari de eerste antiwespen-advertenties en meldde RTV Oost dat het eerste mega wespennest al was vernietigd

“Dat belooft nog wat voor deze zomer”, aldus de dreigende woorden van de verdelger voor de camera. Maar iedereen weet dat er in februari geen wespennesten zijn en als je goed keek kon je inderdaad zien dat hij in het filmpje geen wespen aan het platspuiten was maar honingbijen! Dit werd later nog eens bevestigd door deskundigen van het KAD Wageningen in een vervolgitem waarin ik ook werd geïnterviewd.

Maar na dit weinig opzienbarende begin van het jaar volgde er een periode met enkele extreme temperatuurschommelingen. Het gevolg hiervan was dat veel wespenkoninginnen waarvan een aantal al begonnen was met het bouwen van een embryonest, zijn verhongerd. Matige weersomstandigheden tijdens de rest van het jaar en lokale overstromingen deden de overlevende wespen bepaald geen goed en veel van de wespennesten die het voorjaar hadden overleefd hebben daardoor een achterstand in ontwikkeling opgelopen.

Nieuwe advertenties (vermomd als informatieve artikelen) voorspelden dat in augustus de overlast alsnog zou losbarsten maar helaas voor hen is ook daar helemaal niks van terechtgekomen. Wat natuurlijk ook steeds een rol heeft gespeeld is dat mensen door het matige zomerweer en door de Corona perikelen minder vaak samen buiten op terrasjes en in de tuin hebben gezeten. Daardoor zijn de wespen die er nog wel waren minder vaak waargenomen.

Ondanks dat men weinig wespen heeft gezien zijn ze er gelukkig nog wel! Zo heb ik gezien dat er bij diverse naaste buren in totaal drie wespennesten zitten. Dat is geen slechte score voor zo’n klein gebied. Ook kan men op Twitter en Facebook nog steeds dagelijks meldingen vinden van wespennesten die men ergens heeft aangetroffen.

Helaas draait het er in zo’n bericht vaak om dat het nest verdelgd wordt of verdelgd moet worden. Zelfs nesten die al op het punt van uitsterven staan of geen overlast geven of waarbij het probleem makkelijk op een diervriendelijke manier had kunnen worden opgelost, worden daar triomfantelijk en met grote instemming verdelgd, of “behandeld” zoals de verdelgers zelf zo’n volkerenmoord noemen…

Alles bij elkaar is 2021 geen fantastisch jaar voor de wespen. Maar ik heb goede hoop dat de populatie zich volgend jaar weer zal herstellen. Het is immers altijd al zo geweest dat er af en toe slechte wespenjaren tussen zitten en tot nu toe is het daarna altijd weer goed gekomen!

Ik zal mij in elk geval weer met volle energie inzetten om met steun van volgers en andere sympathisanten het negatieve imago van wespen op te poetsen en diervriendelijke methoden voor het oplossen van wespenproblemen te propageren.