Verplaatsing met Methode 1

Als het om een relatief klein nest gaat dat goed bereikbaar is en zonder beschadigingen kan worden verwijderd kan Methode 1 worden toegepast. Deze methode wordt uitgevoerd in de avond wanneer de meeste wespen terugkeren naar het nest en de temperatuur relatief laag is. Wespen zijn kalmer als het koel en donker is. Het wespennest wordt eerst losgemaakt en daarna in een speciale doos vastgelijmd. Deze doos wordt daarna zo dicht mogelijk bij de plek gezet waar het nest zich oorspronkelijk bevond. Als alle gealarmeerde en rondvliegende wespen weer terug in het nest zijn wordt de doos afgesloten en kan de verplaatsing naar de nieuwe locatie beginnen.

Let op: meestal gaat een groot deel van de wespen niet automatisch terug naar het nest in de doos. In plaats daarvan verzamelen ze zich op de plek waar het nest eerst zat! Dit kan enigszins worden tegengegaan door met een zaklamp het nest in de doos te beschijnen. Een aantal wespen zal als vanzelf op het licht afvliegen en zo op het nest belanden. De meesten gaan vervolgens vanzelf naar binnen. De resterende wespen die zich hebben verzameld op de plek van het oude nest kunnen daarna met behulp van een stokje één voor één op het nest worden gezet.

In sommige gevallen is er in de directe omgeving van het nest een prima alternatieve plek beschikbaar. Dan kan de doos gewoon daarheen verplaatst worden. Dit dient echter niet direct in 1 keer maar stapsgewijs te gebeuren omdat de wespen anders mogelijk het nest niet meer kunnen terugvinden. Een veel voorkomende situatie is dat er een wespennest in een vogelnestkastje zit. Soms hangt deze op een onhandige plaats terwijl er geen probleem zou zijn als het kastje bijvoorbeeld 3 meter verderop zou hangen. In zo'n geval kan het wespennest in het nestkastje blijven zitten en in zijn geheel circa 40 centimeter per avond opgeschoven worden totdat de eindbestemming is bereikt.
Voor een voorbeeld hiervan (met hommels) zie dit draadje op Twitter.
Is deze methode niet mogelijk dan kan de doos naar een volkomen nieuwe bestemming worden gebracht. Deze bestemming moet minstens 4 kilometer verderop zijn om te voorkomen dat een deel van de wespen de volgende dag weer terugvliegt naar de oude plek.
Voor een voorbeeld van deze methode, zie dit draadje op Twitter