Wespen bestrijden?

Veel mensen denken al snel aan bestrijden wanneer ze wespen zien. Toch is het lang niet altijd nodig om wespen te bestrijden. Als er overlast is, valt die vaak met een paar simpele maatregelen te verhelpen en een wespennest kan vaak ook verplaatst worden als het op een onhandige plek zit.

Bestrijden is schadelijker dan je denkt

Wat er meestal gebeurt bij ‘wespen bestrijden’ is niet alleen schadelijk voor de natuur, waaronder insecten als bijen en vlinders, maar het is ook gevaarlijk voor mens en huisdier. Er wordt namelijk gif in of bij het nest gespoten, dat de wespen niet onmiddellijk doodt. De wespen vliegen weg met het gif op hun lijf waardoor ook andere insecten hiermee in aanraking komen en doodgaan.

Bijen, vlinders, zweefvliegen, hommels kunnen allemaal indirect slachtoffer worden van het gif dat bij het bestrijden van wespen wordt gebruikt.

Slecht voor huisdieren en oppervlaktewater

Het gif dat plaagdierbeheersers* gebruiken bij het bestrijden van wespen is slecht voor kleine huisdieren (waaronder katten) en het leven in oppervlaktewater. Aan het gebruik van het gif zijn dan ook strenge regels verbonden om te voorkomen dat het gif in de natuur terechtkomt.

*Wat jarenlang ongediertebestrijder heette, is al jaren officieel ‘plaagdierbeheerser’. In de volksmond heten ze nog altijd ongediertebestrijders.

Gif regelmatig verkeerd toegepast

Ondanks de regelgeving zien wij jaarlijks meerdere situaties waarin plaagdierbeheersers de regels niet toepassen. Zoals het gebruik van gif op plekken waar het niet gebruikt mag worden, of gif dat in grote hoeveelheden wordt gemorst en niet wordt opgevangen en opgeruimd.

Zelf thuis wespen bestrijden?

Een spuitbus kopen om zelf wespen te bestrijden lijkt handig, maar is niet aan te raden. Enerzijds omdat dit soort spuitbussen dezelfde gifstoffen bevat als wat plaagdierbeheersers gebruiken. Er staat niet voor niets op dit soort spuitbussen dat het niet op de huid en in de ogen mag komen. En dat je de bodem moet bedekken om resten van het gif op te vangen. Anderzijds omdat dan de kans om gestoken te worden vrij groot is.

Alternatieven voor bestrijden

Naast bestrijding zijn er voldoende andere mogelijkheden om wespenoverlast op te lossen. In een uiterst geval kan een wespennest vaak worden verplaatst. Maar dat is een van de laatste opties, en vaak is dat niet echt nodig.

Een aantal alternatieven voor bestrijden bij situaties met wespennesten die als mogelijk gevaarlijk worden gezien:

  1. Nest laten zitten en met rust laten;
  2. Nest laten zitten en maatregelen nemen om de vliegroute van de wespen te veranderen;
  3. Nest laten zitten en maatregelen nemen om de wespen niet binnen in huis te laten komen;

Het voelt vast wat ongemakkelijk, maar de neiging om gelijk een wespennest te bestrijden of te verwijderen is iets wat veel mensen is aangeleerd. Men weet niet beter dan dat je voor problemen met wespen nou eenmaal een plaagdierbeheerser of ongediertebestrijder inschakelt.

We lichten deze alternatieve opties daarom even toe.

1. Nest laten zitten en met rust laten

Onze wespenconsulenten komen regelmatig bij situaties waarbij het wespennest zonder enige maatregelen kan blijven zitten. Door het gewoon met rust te laten en er misschien rekening mee te houden dat je er niet te dicht bij komt, kan een wespennest in veel gevallen zonder problemen blijven zitten.

Wespen hebben er meestal geen probleem mee wanneer je vlakbij hun nestingang staat. Ze vliegen gewoon om je heen, je bent slechts een obstakel voor ze. Ze komen vaker obstakels tegen, daar kunnen wespen prima mee omgaan.

Zolang jij de wespen met rust laat en geen bedreiging of gevaar voor ze wordt, is de kans dat je gestoken wordt heel klein.

Eventueel kan men met een hekje en/of een waarschuwingsbordje voorkomen dat mensen per ongeluk het nest verstoren.

2. Nest laten zitten met maatregelen voor uitvliegen

Zit een wespennest op een onhandige plek, omdat de wespen in- en uit vliegen waar mensen en huisdieren langs komen? Of nog wat dringender: kinderen of mensen met een allergie voor wespengif? Ook dan kan een nest met wat simpele maatregelen best vaak blijven zitten. We kunnen er bijvoorbeeld met een doek of buis voor zorgen dat de wespen een andere vliegroute moeten nemen.

3. Nest laten zitten met maatregelen ze buiten te houden

Wanneer de wespen op de een of andere manier binnen weten te komen, ligt het voor de hand om de openingen op te zoeken waardoor ze naar binnen komen en deze dicht te maken.

Zo zijn er voor iedere denkbare situatie vaak eenvoudige maatregelen te bedenken die potentieel gevaar of overlast voorkomen op een natuur- en diervriendelijke manier.