Wespenstichting verwijdert nest van de Aziatische hoornaar uit overkapping in Oud-Beijerland.

Blog

Inzichten |
Embryonest van een Aziatische Hoornaar. Je ziet een rond gemêleerd beige-achtig bolletje met aan de rechter zijkant een zwarte wesp die onderaan het achterlijf een oranje-geel stuk heeft.

Voor het eerst dit jaar is er een nest van de Aziatische hoornaar gevonden in Zuid-Holland. Eric Mahieu, imker en secretaris van de Wespenstichting heeft het nest vrijdagmiddag geïdentificeerd en verwijderd.

De Aziatische hoornaar is een wespensoort die door menselijk toedoen vanuit China in Europa is terechtgekomen en vormt een bedreiging voor de inheemse insecten, waaronder honingbijen en wespen. De Europese Unie heeft haar aangemerkt als invasieve exoot en verplicht de EU-lidstaten om haar te bestrijden. De Aziatische hoornaar kan net zoals haar inheemse familieleden wel steken, maar vormt voor de mens geen gevaar.

Niet tegen te houden

“Uiteindelijk zal blijken dat de opmars van de Aziatische hoornaar niet tegen te houden is”, aldus Mahieu. “Dat is in Frankrijk en België ook niet gelukt en het aantal waarnemingen in Nederland neemt ieder jaar toe.”.

Ondanks provinciale inzet op actieve bestrijding en verschillende particuliere initiatieven worden op steeds meer locaties in het land nesten gesignaleerd. Die trend komt overeen met de eerdere cijfers uit Frankrijk en België, terwijl ook daar met veel geld wordt ingezet op opsporing en bestrijding. In een onderzoeksrapport van EIS Kenniscentrum Insecten wordt er zelfs al over gesproken dat de Aziatische hoornaar inmiddels in België is ingeburgerd. 

Embryonest

Het nest van de Aziatische hoornaar in Oud-Beijerland betrof een beginnend nest met alleen een koningin, een zogenaamd embryonest. Het nestje hing aan een dakspant bij een overkapping en de bewoner dacht in eerste instantie te maken te hebben met een beginnend wespennest van een gewone wesp. Zij benaderde daarom de Wespenstichting, omdat deze natuurvriendelijke methodes heeft ontwikkeld om potentieel overlastgevende nesten zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen elders te huisvesten.

“Toen we de foto’s zagen, wisten we meteen dat we te maken hadden met een Aziatische hoornaar”, zegt Sjoert Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting. “We zoeken altijd naar diervriendelijke oplossingen dus dit vormde voor ons even een dilemma. Maar in dit geval zit er niks anders op dan het nest te bestrijden.”

Inmiddels is het nest verwijderd. De uiterlijke kenmerken van de koningin worden goed op beeld vastgelegd en via alle beschikbare kanalen gecommuniceerd. “We vinden het erg belangrijk dat men een Aziatische hoornaar goed leert herkennen, zodat er geen onnodige slachtoffers vallen onder andere soorten”. Gegevens op waarneming.nl laten duidelijk een beeld zien dat een groot aantal mensen de grotere, maar inheemse, Europese hoornaar vaak aanziet voor een Aziatische. Het beeldmateriaal op waarneming.nl laat een duidelijk beeld zien dat een groot deel van deze exemplaren het met de dood heeft moeten bekopen. 

De Wespenstichting

De Wespenstichting zet zich in voor de bescherming en het behoud van de verschillende sociale wespensoorten. In tegenstelling tot bijen zien veel mensen ze nog als overbodige en lastige dieren, terwijl ze een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem. De Wespenstichting bereikt veel door bewustwording, voorlichting en educatie. Bij situaties die daadwerkelijk overlastgevend zijn, kan overgegaan worden tot andersoortige oplossingen zoals aanbrengen van overlastbeperkende maatregelen of in uiterste gevallen het gifvrij verplaatsen van wespennesten naar andere locaties. 

Het Oud-Beijerlandse exemplaar en de in het nest aanwezige larven worden via een zogenaamde ‘stikpot’ gedood en bewaard voor communicatieve doeleinden. In de komende periode zullen verschillende beelden worden gepubliceerd om herkenning van de Aziatische hoornaar makkelijker te maken voor het grote publiek. 

Voor iedereen die vermoedt een Aziatische hoornaar te signaleren is het advies: maak er een zo goed mogelijke foto van en deel deze inclusief locatie op waarneming.nl, waarna een expert de melding zal beoordelen. Het heeft geen zin individuele exemplaren te vangen of te doden, in het veld is het onderscheid tussen een werkster en een koningin vrijwel niet te maken. Bestrijding is ook pas effectief als het daadwerkelijke nest kan worden opgespoord en vernietigd, het is daarom verstandig dit over te laten aan experts. 

Neem voor meer informatie contact op met De Wespenstichting.

Eric Mahieu

Sjoert Fleurke