De Wespenstichting

Het doel van de Wespenstichting is het verbeteren van het imago van de wesp en het promoten van diervriendelijke oplossingen voor wespenproblemen. Door het geven van voorlichting en advies op het Twitterkanaal @wespenvriend, via de nieuwsbrief en door middel van lezingen informeert de Wespenstichting een breed publiek over het ecologische belang en de fascinerende levenswijze van wespen. Ook worden overlastgevende wespennesten op aanvraag levend verplaatst naar betere locaties. Zo wordt talloze wespen een normaal leven gegund en belanden er minder bestrijdingsmiddelen in de natuur!

Het Bestuur

Sjoert Fleurke

Voorzitter

Sjoert Fleurke houdt zich al sinds zijn jeugd bezig met sociale insecten zoals mieren, hommels, wespen en honingbijen. Het viel hem al vroeg op dat van deze groep insecten vooral de wespen slecht begrepen worden. Door de vele vooroordelen over wespen zijn ze vrijwel nergens welkom en worden hun nesten op grote schaal uitgeroeid. Toen hij later ontdekte dat men in Duitsland wel op een verstandige wijze met wespen omgaat besloot hij om in Nederland actief dezelfde aanpak uit te gaan dragen. Hij heeft inmiddels jaren ervaring met het naar Duits voorbeeld diervriendelijk oplossen van wespenproblemen en het levend verplaatsen van wespennesten.

Eric Mahieu

Secretaris

Eric Mahieu zet zich al heel wat jaren vrijwillig in voor het verbeteren van de leefomgeving van bestuivende insecten vanuit de overtuiging dat hun rol in het ecosysteem essentieel is. Vlinders, bijen, zweefvliegen én natuurlijk ook de solitaire en sociale wespensoorten. De kromheid dat bijen en vlinders geliefd zijn en allerhande beschermingsmaatregelen genieten, maar ondertussen wel sociale wespensoorten worden verdelgd, heeft ertoe geleid dat hij juist dit belang op de kaart wil zetten. Onbekend maakt onbemind, hij maakt er daarom een speerpunt van om dit belang inzichtelijk te maken, verder te onderzoeken en deze kennis te delen.

De Wespenstichting

info@wespenstichting.nl

KvK: 82282684

Neem contact op