De Wespenstichting

Het doel van de Wespenstichting is het behartigen van de belangen van de inheemse sociale wespensoorten. We werken aan de verbetering van het imago van de wesp en we ontwikkelen en promoten diervriendelijke oplossingen voor wespenproblemen. Door het geven van voorlichting en advies op het Twitterkanaal @wespenvriend, via de nieuwsbrief en door middel van lezingen informeert de Wespenstichting een breed publiek over het ecologische belang en de fascinerende levenswijze van wespen. Ook worden overlastgevende wespennesten op aanvraag levend verplaatst naar betere locaties. Zo wordt talloze wespen een normaal leven gegund en belanden er minder bestrijdingsmiddelen in de natuur!

De stichting verwerft inkomsten uit lezingen, diensten en donaties. Het vermogen wordt gebruikt ter financiering van de activiteiten van de stichting. Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen alle onkosten worden gedeclareerd.

Meer informatie kunt u vinden in ons beleidsplan

Het Bestuur

SJOert Fleurke

Voorzitter

Sjoert Fleurke houdt zich al sinds zijn jeugd bezig met sociale insecten zoals mieren, hommels, wespen en honingbijen. Het viel hem al vroeg op dat van deze groep insecten vooral de wespen slecht begrepen worden. Door de vele vooroordelen over wespen zijn ze vrijwel nergens welkom en worden hun nesten op grote schaal uitgeroeid. Toen hij later ontdekte dat men in Duitsland wel op een verstandige wijze met wespen omgaat besloot hij om in Nederland actief dezelfde aanpak uit te gaan dragen. Hij heeft inmiddels jaren ervaring met het naar Duits voorbeeld diervriendelijk oplossen van wespenproblemen en het levend verplaatsen van wespennesten.

Eric Mahieu

Secretaris

Eric Mahieu zet zich al heel wat jaren vrijwillig in voor het verbeteren van de leefomgeving van bestuivende insecten vanuit de overtuiging dat hun rol in het ecosysteem essentieel is. Vlinders, bijen, zweefvliegen én natuurlijk ook de solitaire en sociale wespensoorten. De kromheid dat bijen en vlinders geliefd zijn en allerhande beschermingsmaatregelen genieten, maar ondertussen wel sociale wespensoorten worden verdelgd, heeft ertoe geleid dat hij juist dit belang op de kaart wil zetten. Onbekend maakt onbemind, hij maakt er daarom een speerpunt van om dit belang inzichtelijk te maken, verder te onderzoeken en deze kennis te delen.

Jacob spiegelaar

Penningmeester

Jacob Spiegelaar is opgegroeid op het Friese platteland en al vanaf jonge leeftijd sterk geïnteresseerd in de natuur en duurzaamheidsvraagstukken. Sinds een aantal jaren woont hij in een CO2-neutrale woonboerderij waarvan hij de duurzaamheid nog verder aan het verbeteren is. Bij een insectentelling in de tuin rondom zijn woning bleken er verrassend veel bijen- en wespensoorten te leven waardoor de interesse in wespen werd aangewakkerd. Na het bijwonen van een verplaatsing van een wespennest bij een schoolplein was hij geënthousiasmeerd en besloot hij om zijn financiële en bestuurlijke expertise in te zetten voor de Wespenstichting.

 

De Wespenstichting

Mail info@wespenstichting.nl

Kamer van Koophandel 82282684

Bank NL49RABO 0198961014

RSIN 862409950

Adres Anna Blamanstraat 61, 9746 AB, Groningen


Neem contact op