Werkwijze duurzame oplossingen

De Wespenstichting staat voor een duurzame benadering van problemen met wespennesten. Hierin staan de veiligheid van mens, huisdier en de belangen van het ecosysteem voorop. Verdelging is daarbij de allerlaatste optie, in plaats van de standaardaanpak. De wens van de aanvrager wordt niet kritiekloos uitgevoerd en het economisch belang van de bestrijder van het probleem speelt bij deze benadering ook geen rol. Waar nodig en mogelijk verplaatsen we dan ook een wespennest.

Omgaan met wespennest in de buurt

We doen dit omdat veel mensen die een wespennest hebben de overlast en het potentiële gevaar ervan sterk overschatten. Voorlichting over de wesp en aanwijzingen over hoe je veilig kan omgaan met de aanwezigheid van een wespennest in de buurt, kan soms al voldoende zijn om het ‘probleem’ op te lossen. In bepaalde gevallen kan een wespennest ook gewoon verplaatst worden naar een rustige plek in de tuin of naar een ander gebied.

Veel commerciële plaagdierbeheersers profiteren van de heersende angst en onwetendheid door precies te doen wat de klant vraagt en alle wespennesten simpelweg met gif te verdelgen. Dat is nou eenmaal het werk waar zij hun geld mee verdienen. Hoewel opleidingsinstituten voor plaagdierbeheersers wel degelijk aandacht besteden aan het ecologische nut van wespen en oproepen doen om wespennesten die geen direct gevaar opleveren voor mens en huisdier met rust te laten, worden er in de praktijk nog steeds enorm veel wespennesten onnodig verdelgd.

Van verdelging naar verplaatsing

Met de werkwijze volgens onderstaande schema bieden we een duurzaam alternatief zonder daarbij de veiligheid van mens en huisdier uit het oog te verliezen. Wij hopen dat dit een voorbeeld is voor het deel van de plaagdierbeheersers dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Checklist bij wespennesten

Gebruik deze checklist als hulpmiddel bij het nemen van een afgewogen besluit of een wespennest kan blijven zitten, of verplaatst of verdelgd moet worden.

1. Mogelijke problemen bij een wespennest:

 1. De bewoner heeft een aantoonbare allergie voor wespengif (Epipen aanwezig);
 2. In de omgeving spelen jonge kinderen;
 3. Er zijn dringende werkzaamheden nodig vlakbij het nest;
 4. De wespen komen het woongedeelte van de woning binnen of het is zeker dat dit gaat gebeuren;
 5. Het nest verstoort de leefbaarheid in de omgeving.

Ga door naar stap 2 als aan één of meer van bovenstaande criteria is voldaan.

Anders ga door naar stap 4.

2. Eenvoudige maatregelen:

 1. Als het een embryonest is: enkele weken wachten (circa 92% van de embryonesten sterft voortijdig af).
 2. Als het seizoen bijna voorbij is: ingrijpen vaak onnodig (NB Seizoeneinde is soortafhankelijk).
 3. Verander de vliegroute met een obstakel.
 4. Verplaats de nestingang.
 5. Isoleer het hele nest met een kooiconstructie.

Ga door naar stap 4 als één van bovenstaande maatregelen voldoende is.

Anders ga door naar stap 3.

3. Verplaatsing van het nest:

Als het nest goed bereikbaar is kan het nest eventueel worden verplaatst.

 1. Het wespennest zit in een vogelnestkast: verplaats het nest inclusief nestkast.
 2. Langkopwespen: verplaatsen in het donker met Methode 1.
 3. Limonadewespen en Hoornaars: verplaatsen overdag met Methode 2 (“Stofzuigermethode”).
 4. Veldwespen: verplaatsen in het donker met de hand.

Als bovenstaande niet mogelijk is (b.v. bij een nest in de spouwmuur) ga door naar stap 5. 

Anders ga door naar stap 3.

4. Informeren en afsluiten

Informeer de bewoner over het belang van wespen en hoe men veilig kan omgaan met het aangetroffen wespennest. Laat contactgegevens achter.